Coachingen med Jan har vært en verdifull bevisstgjøring og positiv prosess.
Min tilfredshet er 10, på en skala fra 1-10.

Jan har et ekstremt talent for å arbeide med mennesker.

Jeg kan sterkt anbefale (en coaching-prosess med Jan). Programmet ga meg en meget god anledning til egenrefleksjon, både vedr. jobbsituasjon og privatlivet. Jan Lorentzen er en rolig og tillitvekkende person med høy troverdighet.

Jan Lorentzen ledet en prosess med våre medarbeidere (…) som har bidratt til at alle trekker i samme retning og at potensielle konflikter blir ryddet opp i umiddelbart.
Både motivasjon og effektivitet har blitt merkbart bedre, og dette reflekteres i omsetningsøkningen vi har hatt.

Vi kan anbefale Jan som en innsiktsfull og engasjerende foredragsholder, som på vårt møte ga deltagerne et spennende innblikk i emnet intuisjon og i bruk av intuitive teknikker.

Takk igjen for ditt foredrag. Jeg synes det var veldig godt og nyttig innhold og god fremføring. (Dine) systematiske og intuitive metoder kan absolutt bidra til bedre beslutninger når man ikke har alle fakta—og når har man det?

Jeg synes (foredraget) var veldig interessant, og har fått gode tilbakemeldinger på deg (fra deltakerene). (…)
Personlig vil jeg si at såfremt alle var like hyggelige og enkle å samarbeide med som deg ville min verden blitt mye enklere. ☺

Vi har nylig etablert et sett med samarbeidsregler—Team Codes of Conduct—med stor suksess, etter at jeg lærte om dette på et kurs med Jan Lorentzen. Tidligere opplevde vi tidspress, stress og mangelfull oppfølging. Innføring av Team Codes of Conduct har blitt veldig godt mottatt av de ansatte og har på kort tid ført til store forbedringer: Vi har fått tid til overs, de ansatte opplever at hverdagen deres har blitt bedre, og standarden på arbeidet ute i butikken—og ikke minst, overfor kundene—har blitt merkbart høyere.