«Jan Lorentzens systematiske og intuitive metoder kan absolutt bidra til bedre beslutninger når man ikke har alle fakta – og når har man det?»

-Peder Giertsen, HR-konsulent


Du er intuitiv
Intuisjon er din naturlige evne til å «vite» det du ikke vet. Og som med alle evner vil bruk og erfaring bidra til å utvikle den. Imidlertid har de fleste mennesker lært å ikke stole på denne verdifulle ressursen og derfor kan de til å begynne med oppleve at det er litt utfordrende å ha tillit til noe som de ikke full ut kan forklare og som ikke passer inn i vår konvensjonelle virkelighetsoppfatning.

 

 

Unik fordel for bedrifter og lederes
I dag har et antall av verdens mest fremgangsrike og vellykkede selskaper, som Apple, Virgin og Norwegian, alle sammen oppdaget verdien av å «utvide» måten de tenker på og inkludere intuisjonen når de søker nye løsninger eller tar beslutninger. I kombinasjon med analytisk tenking er dette anerkjent som en av de mest effektive måter for å identifisere nye forretningsmuligheter, ta vellykkede beslutninger og unngå kostbare feiltrinn.


Eksperter og forskning bekrefter
Intuisjon er anerkjent som en verdifull ressurs av ledende eksperter og konsulenter – såvel som av forskere. Tom Peters, forfatter av management-klassikeren In Search of Excellence, oppsummerer det slik: “Intuisjon er en praktisk måte å ta vriene beslutninger på. Jo mer uforutsigbare tider vi har, desto viktigere er det for ledere å utvikle og å stole på sin intuisjon.» Og forskning ved New Jersey Institute of Technology viser at ledere som har lært seg nettopp dette oppnår overlegen lønnsomhet.


Intuisjon OG logikk
Å lytte til intuisjonen betyr ikke å sette fornuft og logikk tilside, men derimot å la intuisjonen supplere din analytiske tenking. Hvis de to harmonerer – fint. Men hvis intuisjonen sier «nei» til noe som rasjonellt sett virker ok er du sannsynligvis tjent med å revurdere din oppfatning.


Du kan gjøre det!
Begynn å bruke dine intuitive evner allerede i dag. Start med å rette oppmerksomheten din innover. Da gjør du som  Thomas Edison, en av historiens største kreative genier, som uttrykte det slik: «Jeg lytter innenifra».


Ønsker du eller dine medarbeidere å kunne fungere på en mer effektiv og kreativ måte?
Kontakt oss for å finne ut hvordan.